แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

นายกเทศมนตรี

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ดาว์โหลดเอกสาร : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือการปฏิบัติงาน.pdf

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์