สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

นายกเทศมนตรี

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ดาวโหลดเอกสาร : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อที่ 21 แผ่นที่ 1

ข้อที่ 21 แผ่นที่ 2

ข้อที่ 21 แผ่นที่ 3

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์