ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

นายกเทศมนตรี

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ดาว์โหลดเอกสาร : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ข้อที่20-1-1

ข้อที่20-1-2

ข้อที่20-1-3

ข้อที่20-1-4

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์