แผนการจัดซื้อ จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

นายกเทศมนตรี

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนการจัดซื้อ จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์