รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

นายกเทศมนตรี

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

ดาวโหลดเอกสาร : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

ข้อที่17 แผ่นที่ 1

ข้อที่17 แผ่นที่ 2

ข้อที่17 แผ่นที่ 3

ข้อที่17 แผ่นที่ 4

ข้อที่17 แผ่นที่ 5

ข้อที่17 แผ่นที่ 6

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์