เทศบาลตำบลหนองน้อย นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงาน. ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2561

นายกเทศมนตรี

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เทศบาลตำบลหนองน้อย นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงาน. ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2561

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลหนองน้อย นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงาน. ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 นายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอวัดสิงห์ ประธานในพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ , หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีตำบล / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล , ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอวัดสิงห์ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , ชมรม สมาคม มูลนิธิ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรม ดังนี้

 
เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์
เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
เวลา ๑๘.๓๐ น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์