นายกเทศมนตรี

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข่าวสารและกิจกรรม

โดยอาสาสมัครป้องก้นภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และทีมFR. รวมบูรณาการปล่อยแถวตรวจการรักษาความสงบเรียบร้อยช่วงเทศกาลลอยกระทง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการกำหนดระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการ “ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 🙏 เทศบาลตำบลหนองน้อยขอบคุณคณะผู้ตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลหนองน้อย นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงาน. ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 นายเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอวัดสิงห์ ประธานในพิธี “วันปิยมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ , หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีตำบล / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล , ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอวัดสิงห์ , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , ชมรม สมาคม มูลนิธิ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลหนองน้อย นำโดยนายสมเกียรติ วงศ์สมุท นายกเทศมนตรีตำบลหนองน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีจุดเทียนชัย เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
วันที่ 19 ตุลาคม2561 คณะผู้บริหาร. สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลหนองน้อย ผู้นำชุมชนและประชาชน ร่วมกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสอาดสนามกีฬาและบริเวณอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์